Accès Facile à l'Hôtel Bonne Nouvelle

Station de métro les plus proches :
 • Bonne Nouvelle sur la ligne 9
 • Strasbourg  Saint Denis : Lignes 4 , 8 et 9
 • Sentier : Ligne 3
Depuis les plus grandes Gares Parisiennes :
 
Gare du Nord et Gare de l’Est :
 • Prendre ligne 4 Direction Mairie de Montrouge et descendre à Strasbourg Saint Denis
 • Prendre la ligne 9 direction Pont de Sèvres et descendre à Bonne Nouvelle 
Gare de Lyon :
 • Prendre ligne 1 Direction La Défense et descendre à Bastille
 • Prendre la ligne 8 direction Balard et descendre à Bonne Nouvelle 
Gare d'Austerlitz :
 • Prendre ligne 5 Direction Bobigny et descendre à Bastille
 • Prendre la ligne 8 direction Balard et descendre à Bonne Nouvelle 
Gare Montparnasse :
 • Prendre ligne 12 Direction Aubervilliers (Front Populaire) et descendre à Madeleine
 • Prendre la ligne 8 direction Créteil Pointe du Lac et descendre à Bonne Nouvelle 
Depuis les plus Grands Aéroports Parisiens :
 
Roissy Charles de Gaulle (CDG) :
 • Prendre le RER B Direction Robinson et descendre à Gare du Nord
 • Prendre le métro ligne 4 Direction Mairie de Montrouge et descendre à Strasbourg Saint Denis. 
 • Prendre la sortie 5. Rue Saint-Denis, Remonter la rampe Prendre légèrement à gauche sur Rue de Cléry puis légèrement à droite rue Beauregard.
Aéroport d'Orly :
 • Prendre le RER B Direction Aéroport Charles de Gaulle et descendre à Châtelet-les Halles
 • Prendre le métro ligne 4 Direction Porte de Clignancourt et descendre à Strasbourg Saint Denis
 • Prendre la ligne 9 direction Pont de Sèvres et descendre à Bonne Nouvelle

Liên Hệ

Địa chỉ

17 rue Beauregard
75002 Paris

Điện Thoại

+33 (0)1 45 08 42 42

Email

contact@hotelbonnenouvelle.fr

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+33 (0)1 45 08 42 42

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách